[:sv]Vi på Middlecon anser att certifieringar är ett viktigt kvitto på att en person har den dokumenterade kunskap som han eller hon utger sig för att ha. Därför utbildar och certifierar vi kontinuerligt samtliga medarbetare inom de områden som de arbetar med. Det gör att ni alltid kan lita på att en person från oss har rätt kunskap för rätt uppgift.

 

Information Management
IBM Certified Database Associate — DB2 9 Fundamentals
IBM DB2 BLU/Cloud Sales Professional v1
IBM Information Management Solution Sales Professional v4
Information Management Solution Sales Professional v3
IBM Information Management DB2 10 pureScale Technical Professional v2
IBM Certified Specialist – IBM Optim Implementation for Distributed Systems (2009)
IBM Certified Advanced Database Administrator – DB2 9 for Linux UNIX and Windows
IBM Certified Database Administrator — DB2 9 DBA for Linux UNIX and Windows
Information Management Optim Technical Professional v2

Information Server / Data Management
IBM InfoSphere Change Data Capture Technical Professional v2
IBM Certified Solution Developer – InfoSphere DataStage v9.1
IBM Certified Solution Developer – InfoSphere DataStage v8.0
IBM Certified Solution Developer – Websphere Information Analyzer v8.0
IBM InfoSphere DataStage Fundamentals Technical Professional v1
IBM Information Management Information Server Technical Sales Professional (v1)
ISW 9.7 and Smart Analytics Technical Professional v1
IBM InfoSphere DataStage Fundamentals Technical Professional v1

PDA
IBM Certified Specialist – Netezza Performance Software v6
IBM Netezza Solution Sales Professional v1

Websphere messaging
IBM Managed File Transfer Sales Professional v2
IBM WebSphere Solution Sales Professional v5
WebSphere Solution Sales Professional v4
IBM Certified Solution Designer – WebSphere MQ V7.0
IBM WebSphere MQ Technical Sales Professional v2
Websphere Processes
IBM Smarter Process Sales Mastery v1
IBM WebSphere Solution Sales Professional v5
WebSphere Solution Sales Professional v4
IBM Certified Integration Developer – Business Process Manager Advanced V7.5
IBM Certified Integration Developer – Business Process Manager Advanced V8.0
Guardium
IBM InfoSphere Guardium Technical Professional v1
IBM InfoSphere Guardium Solution Sales Professional v1
IBM Certified Specialist – InfoSphere Guardium

Content Management
IBM Enterprise Content Management Sales Professional v3
Information Management Enterprise Content Management Solution Sales Professional v1
IBM Certified Solution Designer — DB2 Content Manager V8.3
IBM Enterprise Content Management Sales Professional v2

Cognos
IBM Cognos Business Intelligence Sales Professional v2
IBM Cognos Business Intelligence Sales Professional v3
IBM Certified Administrator – Cognos 10 BI

Maximo
IBM Maximo Enterprise Asset Management Sales Professional v4

Rational
IBM Rational Systems & Software Engineering Sales Professional v2
IBM Rational Enterprise Modernization Technical Sales Professional v1

Sterling
IBM Certified Administrator – Sterling Connect:Direct
IBM B2B Integration-Network-Managed File Transfer Sales Professional v1[:en]To be a certified service provider is important. Documented knowledge is a clear sign that we have the knowledge we claim to have. At Middlecon we train and certify all employees continously within the areas where they work so you can trust that the person you work with has the right qualifications for the task at hand.

Our areas of certifications

Information Management
IBM Certified Database Associate — DB2 9 Fundamentals
IBM DB2 BLU/Cloud Sales Professional v1
IBM Information Management Solution Sales Professional v4
Information Management Solution Sales Professional v3
IBM Information Management DB2 10 pureScale Technical Professional v2
IBM Certified Specialist – IBM Optim Implementation for Distributed Systems (2009)
IBM Certified Advanced Database Administrator – DB2 9 for Linux UNIX and Windows
IBM Certified Database Administrator — DB2 9 DBA for Linux UNIX and Windows
Information Management Optim Technical Professional v2

Information Server / Data Management
IBM InfoSphere Change Data Capture Technical Professional v2
IBM Certified Solution Developer – InfoSphere DataStage v9.1
IBM Certified Solution Developer – InfoSphere DataStage v8.0
IBM Certified Solution Developer – Websphere Information Analyzer v8.0
IBM InfoSphere DataStage Fundamentals Technical Professional v1
IBM Information Management Information Server Technical Sales Professional (v1)
ISW 9.7 and Smart Analytics Technical Professional v1
IBM InfoSphere DataStage Fundamentals Technical Professional v1

PDA
IBM Certified Specialist – Netezza Performance Software v6
IBM Netezza Solution Sales Professional v1

Websphere messaging
IBM Managed File Transfer Sales Professional v2
IBM WebSphere Solution Sales Professional v5
WebSphere Solution Sales Professional v4
IBM Certified Solution Designer – WebSphere MQ V7.0
IBM WebSphere MQ Technical Sales Professional v2
Websphere Processes
IBM Smarter Process Sales Mastery v1
IBM WebSphere Solution Sales Professional v5
WebSphere Solution Sales Professional v4
IBM Certified Integration Developer – Business Process Manager Advanced V7.5
IBM Certified Integration Developer – Business Process Manager Advanced V8.0
Guardium
IBM InfoSphere Guardium Technical Professional v1
IBM InfoSphere Guardium Solution Sales Professional v1
IBM Certified Specialist – InfoSphere Guardium

Content Management
IBM Enterprise Content Management Sales Professional v3
Information Management Enterprise Content Management Solution Sales Professional v1
IBM Certified Solution Designer — DB2 Content Manager V8.3
IBM Enterprise Content Management Sales Professional v2

Cognos
IBM Cognos Business Intelligence Sales Professional v2
IBM Cognos Business Intelligence Sales Professional v3
IBM Certified Administrator – Cognos 10 BI

Maximo
IBM Maximo Enterprise Asset Management Sales Professional v4

Rational
IBM Rational Systems & Software Engineering Sales Professional v2
IBM Rational Enterprise Modernization Technical Sales Professional v1

Sterling
IBM Certified Administrator – Sterling Connect:Direct
IBM B2B Integration-Network-Managed File Transfer Sales Professional v1[:]