Vi lever i en tid då AI verkar finnas överallt, men införandet av AI har gått långsammare än väntat. Fortfarande behöver företagsledare inte bara förstå kraften i AI, utan också hur de kan frigöra sin potential och verka i en hybridvärld med flera moln.

Enligt en studie av MIT Sloan Management Review förstår 81 procent av företagsledarna  inte sitt data och den infrastruktur som krävs för AI.

Samtidigt vet alla att data är grunden för företag att fatta smartare beslut. Data driver på den digitala omvandlingen. Och det är artificiell intelligens som låser upp värdet av dessa data, med potential att lägga till nästan 16 biljoner dollar till den globala ekonomin till 2030.

Kanske tänker du “Okej, jag ligger efter, finns det en karta för det här?” Svaret är JA.

För att förenkla har IBM byggt ett tillvägagångsätt som kallas AI-ladder, för att hjälpa kunder att komma över hindren och påskynda utvecklingen mot AI, oavsett om man står i början, mitten eller slutet av sin resa. Läs om AI Ladder i denna ebok

Dock får man aldrig glömma att det data man använder måste vara gott nog för att en AI-lösning ska bli kraftfull. Grundläggande för all AI är fortfarande att ha en bra informationsarkitektur (AI) under sitt data.

Helt enkelt ”Det blir ingen AI utan IA”

https://youtu.be/td6FSo0Czg4